Nhận định bóng đá - Nhận định, phân tích thông số trước trận